English Version
Deutsche Version

Ook wetenschap toont positief effect LISA2ALERT ® dode-hoek systeem aan!

Na eerdere positieve uitslagen uit onderzoeken van o.a. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben wetenschappelijke onderzoeken, gedaan door Prof.Dr.henri Christiaans en Dr.René van Egmond van de Technische Universiteit Delft, aangetoond dat het LISA2ALERT ® systeem een positieve bijdrage kan leveren aan het verminderen van slachtoffers welke vallen n.a.v. de dode-hoek.

Belangrijkste conlusies:

  • Aantoonbaar meer contact tussen chauffeurs en medeweggebruikers!
  • Bij alle bedrijven waar het systeem is geïnstalleerd zijn geen ongevallen m.b.t. de dode-hoek meer voorgekomen!
  • Doordat de chauffeurs merkbaar méér in hun spiegels kijken bij het rechtsafslaan, zijn ook de materiele schades aan de rechterzijde van de vrachtwagen met meer dan 40% afgenomen!

Lisa-2-Alert ® in de media:

Volkskrant:
"Piepend op zoek naar oogcontact" - Download de PDF (20 kB)

Reformatorisch dagblad:
"Minder doden door invoeren geluidssignaal bij dode hoek"
"Twist om aanpak dode hoek"

TTM Magazine
"Transportbranche: Praktijkproef met dodehoek detectiesystemen aan de orde"
www.ttm.nl - Dode hoek: Meeknipperen zijlichten toegestaan

Presentatie voor de TU te Delft :
Download de PDF (860 kB)


Life saver systeem het meest effektief tegen dode-hoek ongevallen

In 2006 vielen er 26 dodelijke slachtoffers als gevolg van rechtsafslaande vrachtwagens. Dit is het hoogste cijfer sinds de invoering van de zogenaamde DOBLI spiegel en camera. Naar aanleiding hiervan zijn in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 16 systemen geëvalueerd. In de 10 weken durende praktijkproef scoorde het Lifesaver systeem het hoogst bij het voorkomen van ongevallen-bij-rechtsafslaan.
Ook recent onderzoek gedaan door studenten van de TU uit Delft heeft aangetoond dat door gebruikmaking van het LISA Life Saver systeem de fietsers:
  • 2 keer meer kijken naar een voertuig uitgerust met een dergelijk systeem.
  • 2 keer sneller kijken, dit kan net het verschil maken tussen een aanrijding of niet.
  • Er ontstaat 5 keer meer communicatie over en weer tussen de chauffeur en de fietser. Dit gebeurt door middel van het opsteken van duim of hand ten teken dat beiden elkaar opgemerkt hebben.
Eenzijdige oplossingen zoals extra spiegels en camera’s welke alleen gericht zijn op de chauffeur en zijn cabine blijken niet afdoende.

Sinds de invoering van spiegels en camera’s per 1 januari 2003, is het aantal slachtoffers in Nederland bijna verdubbeld van 14 naar 26. Daarom is het meer dan noodzakelijk om andere technieken toe te passen.

Het Life saver systeem blijkt het meest effectieve systeem te zijn tegen dode-hoek ongevallen. Het systeem redt levens en kan miljoenen besparen, terwijl de investering relatief gering is.

  2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totaal aantal verkeersdoden

21 14 16 24 16 26
Waarvan fietsers 19 6 7 16 15 19

Bron: AVV

De Life Saver

De Life Saver is een vanuit de praktijk ontwikkeld aanvullend attenderings-systeem met geluids-en lichtsignalen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. Met dit systeem waarschuwt de vrachtwagenchauffeur alle verkeersdeelnemers zodra hij naar rechts wil afslaan.

De Life Saver is het enige systeem dat zich primair op de mede-weggebruiker richt. Daarnaast maakt het ook de chauffeur alerter.
Dit systeem kan daadwerkelijk levens redden. Op deze website kunt u lezen hoe het systeem werkt en hoe doeltreffend het in de praktijk is.

 

© Lisa2Alert