English Version
Deutsche Version

Hoe werkt de Live Saver?

De basis van het systeem is een geluidssignaal dat geplaatst wordt in de directe nabijheid van het bestaande knipperlicht van het voertuig.

Zodra het voertuig beneden een bepaalde snelheid komt en de rechter richtingaanwijzer ingeschakeld wordt, laat de signaalgever in de directe nabijheid van het voertuig een opvallend geluid horen.
Daarnaast knippert gelijktijdig de zijverlichting mee.

Op deze manier wordt over de volledige lengte van de vrachtwagen duidelijk gemaakt aan de verkeersdeelnemers dat deze gaat afslaan.

Ook de chauffeur hoort het geluidssignaal en wordt zo iedere keer weer extra gewezen op de mogelijke gevaren bij het rechts afslaan.

 

Lisa2Alert