English Version
Deutsche Version

Onderzoeks resultaten

Ervaringen met de Life Saver

Het 'DEARTRUCK onderzoek' is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer en heeft afgelopen jaar 2005 plaatsgevonden.
Deartruck staat voor 'Detection ARound the TRUCK'.
Het doel was om verschillende veiligheidsbevorderende technieken bij vrachtwagens te vergelijken om een uitspraak te kunnen doen welke systemen in de praktijk werkelijk een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de veiligheid van verkeersgebruikers. Ook het LISA Life Saver systeem is in dit onderzoek uitgebreid getest. Hieronder leest u de ervaringen met de LIFE SAVER:

  • De Life Saver is zeer effectief om medeweggebruikers op het gevaar van een afslaande vrachtwagen te attenderen
  • Er is naar voren gekomen dat er een fietser gestopt is en dat er kinderen de stoep op zijn gegaan nadat deze gealarmeerd werden door het systeem. Deze personen waren anders niet opgemerkt door de chauffeur.
  • Vier maal heeft het systeem geholpen schade te voorkomen
  • In alle vier de gevallen betrof het een bijna botsing aan de rechterzijkant/rechter voorkant met een (brom)fietser
  • Alle chauffeurs zijn van mening dat zij m.b.v. de Life Saver hun werk veiliger kunnen uitvoeren
  • 95% van de chauffeurs gebruikt het systeem zeer regelmatig
  • Vuil heeft geen invloed op het systeem
  • Weersinvloeden hebben nauwelijks effect op de werking van het systeem

 

Lisa2Alert